Succeskriteriet er det bedste internet

vi får det bedste internet via det bedste bredbånd. det er bredbåndet der skaber tilkoblingen til nettet. derfor er det enormt vigtigt at gøre sig klart, hvor enormt vigtigt det bedste cyberspace er for en. for med det bedste bredbånd følger også en højere pris (fordi kvaliteten er bedre). derfor er det virkelig ikke særlig smart, at bruge i dyre domme på et produkt, man overhovedet ikke får brugt. det essentielle er, at man vælger det bedste internet, der passer til ens egne behov. har du meget online jobbet, har du brug for at internettet er ekstremt hurtigt, så du virkelig ikke skal vente 30 sekunder på at hver fane på internettet lukker. samtidig, hvis du arbejder vildt meget analogt og manuelt, er det bedste net for dig måske, at prisen er god, og at du samtidig kan føle dig opkoblet uden, at det går alt for meget langsomt.

det bedste internets betydning på vores hverdag

efterhånden foregår alt offentligt, økonomisk, socialt osv. på nettet. man kan argumentere for, at enormt mange dele af vores samfund er blevet digitalt og er gået viralt. derfor er det vigtigt for folk i allesammen aldre at have det bedste net og et stabilt bredbånd. man kan i dag virkelig ikke regne med, at allesammen vigtige informationer omkring læge, bank, su, pension osv. kommer med post i fysisk form. selvfølgelig findes borgerservice stadig i sin fysiske måde, men det bedste internet gør, at man kan sidde fra sofaen og lave det, man ellers skulle på rådhuset for, før i klokken. for ældre folk er det derfor også vigtigt at have det bedste net. de har måske nogle mænd til at hjælpe sig med at få slået bredbåndet til, men de ældre mennesker bliver også bedre til at lære den nye teknologi. det bedste bredbånd bliver i fremklokken noget vi skal gå op i at have.